Reklamacje

REGULAMIN - WYCIĄG

PEŁNA WERSJA - TUTAJ

VIII. GWARANCJE I REKLAMACJE

1.       Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sytuacji stwierdzenia niezgodności towaru z zawartą umową.

2.       W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza reklamacyjnego (zakładka "Reklamacje", poczty e-mail, faksem lub zwykłej pisemnej.

3.       Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie reklamowanego towaru, na własny koszt, pod adres Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Towar może być również reklamowany bezpośrednio u jego producenta wg odrębnych zasad. 

4.       Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.

5.       Stwierdzenie niezgodności towaru z umową,w pierwszej kolejności skutkuje naprawieniem towaru lub wymianą na nowy – nieuszkodzony / pozbawiony wad. W przypadku towarów produkowanych przez Sklep (nabijane spray'e, dorabiany lakier, zestawy itp.) reklamowany towar porównywany jest z wzorcem (oryginalną fiszką, wzornik producenta, kartą produtu itp.) tj. realizowany jest natryk próbny. Pasowalność kolorystyczna ocenaniana jest komisyjnie przez pracowników Sklepu i/lub Technika - kolorysty, wyznaczonego przez autoryzowanego przedstawiciela danego producenta. W przypadku pozostałych produktów / zestawów oceniane jest występowanie symptomów opisywanych przez Reklamującego.

6.       Jeżeli naprawa lub wymiana nie będą możliwe Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę wraz z kosztami transportu.  

7.       W przypadku stwierdzenia i zaakceptowania winy Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę wraz z kosztami transportu. 

.

.

Zgłoszenie Niezgodności Towaru z Umową
Prawidłowe i rzetelne wypełnienie formularza, pozwoli na szybką identyfikację transakcji i skróci czas rozpatrywania do niezbędnego minimum
 

*pola obowiązkowe