Polityka prywatności

Prywatność Użytkownika (tutaj Klient) ma dla firmy Diamond (tutaj Sprzedawca) duże znaczenie. Dlatego opracowaliśmy Politykę Prywatności, regulującą kwestie zbierania informacji o Użytkowniku, korzystania z nich oraz ich ujawniania, przekazywania i przechowywania. Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z zasadami polityki prywatności i zgłoszenie nam ewentualnych pytań.

Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Informacje wykorzystywane będą przez Sprzedawcę w celach służących świadczeniu Usług, realizacji zamówienia w tym wystawiania dokumentów księgowych.

Sprzedawca informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane podane podczas rejestracji nie będą udostępniane osobom trzecim.

Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Sprzedawca  oświadcza, że pełni rolę administratora danych osobowych Klientów swojego Sklepu internetowego i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie ich przechowywania, opracowywania i udostępniania zgodnie z przeznaczeniem Usługi.

Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klientów sklepu w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i przyjętą polityką bezpieczeństwa.